Laddar Evenemang
29
Apr
18:00

Skaftö Öråd årsmöte

Kallelse till årsstämma i Skaftö Öråd

Tid och plats: Måndagen den 29 april 2024 i Skaftö Folkets Hus kl 18.00

Alla är välkomna. Anmäl er gärna till info@skaftoorad.se

 Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsstämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av protokollsjusterare och rösträknare
 7. Redovisning av 2023 års förvaltningsberättelse och årsredovisning
 8. Redovisning av 2023 års revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgifter för 2024-03-30
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 13. Val av revisor till föreningen
 14. Val av valberedning till föreningen
 15. Övriga frågor och inkomna motioner
 16. Allmän information om Örådets verksamhet
 17. Mötets avslutning

Varmt välkomna!

Styrelsen i Skaftö Öråd