Folkets Hus ekonomisk förening

Skaftö Folkets Hus drivs som en ekonomisk förening med Skatteverkets särskilda status som folkets-hus-förening, dvs. allmännyttig ideell förening.

Skaftö Folkets Hus är öppet för alla och är en samlingsplats för kreativitet, erfarenhetsutbyte och förkovran. Verksamhet bedrivs året runt. Lokalerna är anpassade för att användas till

  • kulturprogram som konserter och teater på plats
  • digitalt distribuerade visningar från operor, konserter och teatrar
  • föreläsningar
  • film
  • möten
  • föreningsverksamhet
  • studiecirklar
  • övningslokaler
  • festligheter
  • bröllop

 

Så här blir du andelsägare

Du blir medlem i Skaftö Folkets Hus ekonomisk förening genom att köpa andelar i föreningen. Idag har föreningen 190 andelsägare, som tillsammans äger 359 andelar. En andel kostar 100 kr. Man får köpa så många andelar man vill. Att vara andelsägare kräver inget speciellt engagemang, men du har rätt att påverka. Är du andelsägare har du rösträtt på föreningsstämman. Hur rösträtten påverkas av antalet andelar framgår av stadgarna nedan. Sätt in 100 kr per andel du önskar köpa på bg 687-4457 eller swisha till 123-2235380 och ange Andel, namn och adress.

Stödpengar till Skaftö Folkets Hus

Skaftö Folkets Hus ekonomisk förening tar inte ut någon årsavgift från andelsägarna. Vi behöver dock pengar utöver bidraget från kommunen för att kunna driva vår omfattande verksamhet. Vem som helst – andelsägare eller inte – kan istället för årsavgift betala en stödpeng till föreningen och verksamheten. Sätt in valfritt belopp på bg 687-4457 eller swisha till 123-2235380 och skriv Stödpeng och ditt namn.

Du kan även stödja föreningen genom aktivt arbete

Huset är en angelägenhet för alla på Skaftö och du kan även stödja oss genom att aktivt delta med en arbetsinsats i samband med evenemang och aktiviteter. Vi uppskattar även om du vill hjälpa till med de mer triviala vardagliga sysslorna som gräsklippning, rensa ogräs, städning mm.

Om du skulle vilja göra en sådan arbetsinsats är du välkommen att meddela föreståndaren som sätter upp dig på en kontaktlista och hör av sig när vi behöver din hjälp. Telefon till föreståndaren hittar du under rubriken kontakt.
Innan du gör ditt första pass får du genomgå en liten introduktionskurs om husets vision, de praktiska detaljerna och arbetsuppgiften.

Styrelsens sammansättning från maj 2020

Kerstin Wennergren, ordförande

Anders Gunnarsson, ledamot

Agnetha Göthesson, ledamot

Margareta Simonsson, ledamot – kassör

Bengt Friberg, ledamot

Catharina Ragnestål, ledamot

Elisabeth Siverbrant, ledamot

Nina Friberg, ledamot, repr för PRO

Berit Bjurulf, ledamot – repr för SPF Kaprifolen

Gun Jacobsson, suppleant – sekreterare

Regina Cederfeldt, suppleant

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen mejla till info@skaftofolketshus.se.

Stadgar

Föreningens Stadgar kan du ladda ner från denna länk .