01
Jan
0:00

Donation ska ge en uppstart för Skaftö

En donation från Tor-Evert ska ge en fin föreställning i Skaftö Folkets hus och vara en nystart mot nya möten, aktiviteter och verksamhet efter pandemin med Corona som sveper fram med oro och rädsla för både smittspridning och ekonomi. Föreställningen ska vara en glad och positiv uppstart för Skaftö och att livet tar fart på nytt.

 

Sen Corona fick sitt grepp om Sverige har mycket stängt ner. Skaftö Folkets Hus ekar tomt. Alla aktiviteter är avbokade, ombokade eller framflyttade och inget bokas på. Det är inte enbart smittspridningen vi är rädda för. Oron för det ekonomiska läget ökar mer och mer. Till slut satte styrelsen ihop ett informationsblad om läget i syfte att locka andelsägare till Skaftö Folkets Hus. Det var ett sätt att stärka ekonomin akut. Dessa informaionsblad delade vi ut till så många vi bara kunde på hela Skaftö. Men, innan vi ens hade fått ut alla ”flygblad” på ön, hade en man redan satt in en ansenlig summa på kontot. Tor-Evert Broskär tänkte att ”här måste jag hjälpa till”.

 

Tor-Evert har vistats mycket längs Bohuskusten i hela sitt liv. Olika omständigheter ledde till slut till att han och Britta skaffade hus på Ösö 1982. Har man väl lärt känna Skaftö så vill man stanna. Tor-Evert har bidragit rikligt till att förverkliga olika projekt och stötta föreningar i olika former både när det gäller antal och summor. Det började långt innan han flyttade hit permanent.

 

Skaftö Öråd, som ska vara politiskt obunden och verka för öns bästa, har varit en viktig kanal för Tor-Evert, när det gäller att lämna bidrag och donationer. Tio genomförda bidragsprojekt har det hunnit bli genom åren. Det allra första bidraget gick till Skäddhålan. Därefter har Tor-Evert stort bidragit bl a till Standpromenadleden mot Vigerna, soldäcket i Skäddhålan, trappan till Vadstensberget, leden ut till Hårsäckan, Föreningen Sjöstjärnans övertagande av församlingshemmet i Fiskebäckskil, gång- och cykelväg Fiskebäckskil, föreningen För Fulla Segel med Kvartsita och Skaftö Hembygdsförening och Gille med Lenas stuga i Rågårdsvik. Utöver dessa finns två bidragsprojekt som fortfarande lever, men inte är genomförda än. Det är en gång- och cykelväg från Grundsund till Rågårdsvik samt Islandsbergskanalen.

 

Skaftö Folkets Hus har tidigare fått bidrag till utbyggnad av lokalen för förråd, vilket underlättar arbetet mycket idag. I år bidrar Tor-Evert än en gång och pengarna är öronmärkta till en uppstart för Skaftö efter Corona. Vi vill rikta ett stort tack till en riktigt givmild person, Tor-Evert. Alla andelsägare och ideella krafter är oerhört viktiga för Skaftö Folkets Hus. Utan er alla tillsammans, våra besökare och Tor-Evert hade vi inte varit där vi är idag. Förhoppningsvis drar verksamheten igång med konstutställningar i sommar i försiktig form och någon gång framöver kan vi alltså vänta oss en härlig kväll tillsammans som en avspark med förnyade krafter och med nya aktiviteter och möten.

Läs mer